Kompanija Chemtrade d.o.o. osnovana je 1994. godine.

Najvažnije aktivnosti:

 • Međunarodna trgovina hemikalijama
 • Zastupanje stranih kompanija u Sloveniji i na področju bivše Jugoslavije

Međunarodna trgovina hemikalijama

Od samog nastanka Chemtrade trguje hemikalijama u sopstveno ime ili kao posrednik. Chemtrade poseduje sve odgovarajuće sertifikate, a takođe može da trguje i opasnim hemikalijama.

Naša osnovna delatnost je izvoz titan-dioksida (TiO2) u Mađarsku, na čijem tržištu zastupamo akcionarsko društvo Cinkarno, Metalurško-hemijska industrija, Celje d.d. Titan-dioksid se koristi u industriji premaza, keramičkoj industriji, papirnoj industriji i industriji plastičnih masa (za bojenje PVC-a, polietilena i polivinil-hlorida).

Još jedan važan partner je Alder s.p.a. iz Italije od kojeg uvozimo pentaeritritol za industriju veštačkih smola. Pentaeritritol je sirovina koja se koristi u sintezi veštačkih smola.

Zastupanje stranih kompanija u Sloveniji i na području bivše Jugoslavije

Chemtrade je zastupnik stranih kompanijaVisco jet® Rührsysteme GmbH, Nemačka, Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH, Nemačka,Hecht Technologie GmbH, Nemačka, Bühler AG, Švajcarska in Gemini Techniek B.V., Holandija

Sarađujemo i sa kompanijama Vibro- mac S.r.l., Italija in Grenzebach BSG GmbH, Nemačka.

Preko navedenih zastupništava prisutni smo u svim industrijskim delatnostima. Zahvaljujući bogatom i dugogodišnjem iskustvu pomoći ćemo vam da prođete odgovarajuće tehnološko rešenje.

Chemtrade je zastupnik sledećih stranih kompanija na području bivše Jugoslavije:

VISCO JET® Rührsysteme GmbH iz Nemčke je proizvođač mešalica sa specifičnim mešačkim elementima. Mešalice rade po principu Venturijeve cevi i mešanjem stvaraju snažne laminarne tokove koji omogućavaju odličnu homogenizaciju tečnosti visoke ili niske viskoznosti. Koriste se u svim industrijskim delatnostima u kojima je potrebno homogenizovati tečnosti. Mešalice ispunjavaju sve bezbednosne i higijenske evropske i svetske propise. Sedište kompanije je u mestu Waldshut-Tiengen u Nemačkoj.

 • Efikasna homogenizacija!
 • Bez ulaska vazduha, bez mehurića!
 • Niska potrošnja energije!
 • Bez zagrevanja materijala!
 • Jednostavno čišćenje!

Hecht Technologie GmbH iz Nemačke proizvodi mašine i opremu za industrije u kojima je potreban transport praškastih ili zrnastih materijala.

Ovi sistemi pojednostavljuju transport osnovnih sirovina u proizvodnji (u hemijskoj, farmaceutskoj, prehrambenoj industriji itd.).

Standardni proizvodi su mašine i oprema za punjenje i pražnjenje iz džambo vreća, kontejnera, buradi, džakova i kartona, kao i transport do sledećeg korisnika – reaktora.

Hecht Technologie GmbH inženjering obavlja sve poslove u vezi s transportom suvih materija u prahu. U saradnji sa korisnikom priprema se najbolji mogući koncept, koji se nakon toga izrađuje za finalnu upotrebu u proizvodnji.

Drugi akcenat je na sistemima za bezbedan transport materijala. Zahvaljujući posebno osmišljenom sistemu moguće je, prilikom punjenja ili pražnjenja opasnih materija, sprečiti bilo kakvo curenje ili zagađenje životne sredine, same materije ili lica koje učestvuju u procesu.

Hecht je orijentisan na poboljšanje sistemske tehnologije, uz svakodnevno oslanjanje na primenu najnovijih znanja i pronalazaka. Time svojim kupcima pruža dodatne povoljnosti, funkcionalnosti i ekonomičnosti.

Lödige Maschinenbau GmbH iz Nemačke izumela je mešalice s posebnim plugovima. Ova kompanija je i danas vodeći svetski ponuđač procesne opreme i podsistema za mešanje, sušenje, reaktorske tehnike, oblaganje, granulaciju, emulgiranje i slično.

Lödige Maschinenbau GmbH je svetski proizvođač procesne opreme i parcijalnih sistema za farmaceutsku, prehrambenu, hemijsku industriju, ekologiju, za proizvodnju građevinskih materijala, industriju minerala i ruda, kao i mnogih drugih u kojima se koriste vatrostalni materijali, granulati, prahovi, paste i guste tečnosti.

Bühler AG iz Švajcarske je proizvođač različitih tehnoloških rešenja u različitim industrijskim delatnostima. Chemtrade sa njima sarađuje u segmentu mašina koje se koriste za mlevenje i dispergovanje (Wet Grinding & Dispersing). U ovom segmentu proizvode opremu koja se koristi za proizvodnju:

 • litijum-jonskih baterija,
 • mastila (pastoznih, tečnih i mastila za digitalne štampače),
 • premaza (od sjajnih auto-lakova do premaza koji su otporni na vremenske prilike i koriste se za kontejnere i brodove),
 • hemikalija i kozmetike,
 • elektronskih materijala,
 • superapsorbujućih polimera (SAP),
 • agrohemikalija.

CHEMTRADE SARAĐUJE I SA:

Gemini Techniek BV iz Holandije je inženjersko preduzeće koje takođe proizvodi opremu. Vodeći je svetski ponuđač mašina za punjenje na polju tehnologije doziranja boja. Osim standardnih mašina, takođe proizvodi i mašine po meri kupca. Sa više od 30 godina ovo preduzeće nudi celokupan paket – od inženjerskih usluga do instaliranja celokupne proizvodne linije. Njihove mašine omogućavaju punjenje različitih vrsta tečnosti, kao što su: boje, lakovi, mastila, PVC paste, pigmenti, ulja, sredstva za čišćenje, PVC lepila i brojne druge hemikalije.

Vibro-mac S.r.l. iz Italije je kompanija specijalizovana za dizajniranje i projektovanje mašina za različite industrijske segmente, poput premaza, mastila, boja, lakova, gitova i zaptivnih masa. Proizvode sledeće mašine: mlinove, disolvere, mešalice i mašine koji uz pritisak istiskuju veoma guste proizvode (npr. gitove, zaptivne mase). Ova oprema prilagođava se pojedinačnom kupcu i njegovim specifičnim potrebama. Oprema je projektovana u inženjerskom odeljenju u kome se pripremaju planovi za celokupnu proizvodnju.

Za više informacija obratite nam se na:

 

Chemtrade d.o.o.

01/436 17 56

031/ 796 173

info@chemtrade.si

   

© Copyright Chemtrade 2021.
Vse pravice pridržane.

Kontakt

info@chemtrade.si
tel + 386 31 796 173
Peričeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

O podjetju