OFRU Recycling iz Nemačke već 40 godina proizvodi uređaje za destilaciju za zapaljive rastvarače.
Rastvarači su u industriji dostupni u različitim oblicima. Ove rastvarače možemo jednostavno, bezbedno i ekonomično da destilišemo u sopstvenom preduzeću.
OFRU u tu svrhu proizvodi i prodaje uređaje za destilaciju. Destilatori su napravljeni od izuzetno kvalitetnih materijala i komponenti. Uređaj za destilaciju je zapravo vakuumski isparivač odličnog kvaliteta i sa najsavremenijom tehnologijom.

Glavna svrha destilacije rastvarača je da rastvarači vrlo brzo postanu ponovo dostupni.

Kako destilacija funkcioniše?

Kontaminirane rastvarače (organske, zapaljive ili vodene) moguće je preraditi ili regenerisati destilacijom i naknadnom kondenzacijom. OFRU Recycling nudi široku paletu uređaja za destilaciju za ovu svrhu recikliranja. U zavisnosti od količina kontaminiranih rastvarača moguće je koristiti jedinice za destilaciju pomoću kojih je destilacijom moguće preraditi od 2 do 2000 litara rastvarača na sat. U optimalnom slučaju ovi uređaji za destilaciju i reciklirani rastvarači se koriste u kombinaciji s postojećim sistemima za pranje tehnološke opreme.

Oprema za destilaciju rastvarača

Oprema serije ACS za destilaciju

Proces destilacije rastvarača

Pre destilacije, kontaminirani rastvarač se prvo ubacuje u aparat za destilaciju ručno, pumpom ili vakuumom. Grejni omotač uređaja za destilaciju sadrži medijum za prenos toplote koji zagreva kontaminirane rastvarače. Uređaj za destilaciju može biti opremljen parom, toplom vodom ili lož uljem. Kada rastvarač dostigne tačku ključanja, rastvarač počinje da isparava.Tokom destilacije, pare rastvarača teku kroz kondenzator ili izmenjivač toplote, gde se pretvaraju u tečnost da bi se dobio čist, bistar, višekratni, obrađen rastvarač koji se naziva destilat ili kondenzat.

Ostatak destilacije prethodno kontaminiranog rastvarača ostaje u aparatu za destilaciju i lako se prazni. Na primer, uređaji za destilaciju serije ASC imaju veoma efikasan mikser za struganje za potpuno uklanjanje ostataka destilacije.

Prednost: nakon destilacije rastvaračem više nije potrebno dugotrajno čišćenje u uređaju za destilaciju. Nakon destilacije, preporučljivo je sakupiti ostatke destilacije u odgovarajuće kontejnere i odložiti ih u skladu sa lokalnim propisima. Reciklirani rastvarači se tako mogu koristiti kao sirovina ili koristiti za pranje tehnološke opreme, što im omogućava da rade nezavisno od kompanija za upravljanje otpadom i ne stvaraju probleme životne sredine.

Ponovna upotreba rastvarača nakon destilacije

Nakon destilacije, rastvarač se može ponovo koristiti kao sirovina ili za čišćenje procesne opreme. Ponovljenom destilacijom rastvarača, smeša može izgubiti svoju „moć čišćenja“ jer rastvarači koji su isparljivi na niskoj tački ključanja povremeno ispare tokom kontinuiranog procesa destilacije. Da bi se postigao originalni kvalitet rastvarača, gubici se nadoknađuju svežim rastvaračima da bi se postigao kvalitet.

SISTEMI ZA DESTILACIJU, na osnovu dnevne prerade

COMPACT

Oprema za destilaciju, adekvatna za manje količine

60- 400 L / dan

Povoljan, potpuno automatizovan sistem za destilaciju iz bureta u bure.

SERIJA ASC

Oprema za destilaciju za profesionalnu upotrebu

300 – 12.000 i više L / dan

Oprema je adekvatna za zahtevne korisnike.

Jednostavna regeneracija rastvarača, visokog kapaciteta, automatsko neprekidno punjenje, samočišćenje mešalicom i strugačem.

DESTILACIJA VELIKIH KOLIČIN

Posebna obrada rastvarača

5.000 – 20.000 i više L / dan

Posebna konstrukcija prilagođena razvrstavanju tečnosti, razvrstavanju rastvarača, odvajanju rastvarača i vode, ili za velike dnevne količine destilacije.

Potpuno automatska destilacija u skladu s visokim industrijskim standardima za hemijska preduzeća ili za profesionalna preduzeća za upravljanje otpadom.

Polovna oprema

Potpuno obnovljena polovna oprema je dostupna i spremna da se koristi odmah.

   

© Copyright Chemtrade 2021.
Vse pravice pridržane.

Kontakt

info@chemtrade.si
tel + 386 31 796 173
Peričeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

O podjetju